PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC CHO DÂN HR CẦN PHẢI BIẾT

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC CHO DÂN HR CẦN PHẢI BIẾT

HR General - Nhân sự tổng hợp

Kế hoạch hóa nhân lực (manpower planning) là gì?

Kế hoạch hóa nhân lực (manpower planning) là quá trình xác định nhu cầu nhân lực và nguồn nhân lực để sử dụng tối ưu và phát triển nguồn lao động sao cho phù hợp với chiến lược của công ty hoặc tổ chức. 

Quá trình kế hoạch hóa nhân lực có thể được thực hiện ở cả cấp công ty, ngành hoặc quốc gia. Nó tìm cách xác định nhu cầu nhân lực trong tương lai, bao gồm cả các hoạt động quản lý nhân sự khác như tuyển dụng, đào tạo và đề bạt.

Lập kế hoạch nhân lực bao gồm các thông số như số lượng nhân sự, các loại kỹ năng khác nhau, khoảng thời gian, xu hướng cung và cầu, chiến lược tổ chức… Đây là một quá trình liên tục và không bao giờ kết thúc để đảm bảo rằng doanh nghiệp có sẵn các nguồn lực tối ưu khi được yêu cầu có tính đến các dự án sắp tới trong tương lai và cũng là sự thay thế của các nhân viên sắp mãn nhiệm. Nó còn gọi là Hoạch định nguồn nhân lực. 

Sự cần thiết việc kế hoạch hóa nhân lực cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp lớn thường làm việc về dự báo và các cơ hội sắp tới trong quá trình triển khai. Nếu những cơ hội này chuyển thành công việc kinh doanh thực tế, họ sẽ cần nhân lực để bắt đầu thực hiện chúng. Nhưng vấn đề nan giải là điều gì sẽ xảy ra nếu họ thuê một số lượng lớn người làm việc cho một dự án gần như chắc chắn nhưng vào thời điểm cuối cùng dự án lại không bắt đầu đúng thời hạn. Doanh nghiệp sẽ làm gì với nguồn nhân lực có kỹ năng bổ sung.

Vấn đề nan giải khác là nếu họ tiếp tục chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng cho một dự án và khi dự án bắt đầu, họ có thể không có đủ nhân lực để làm việc và giao hàng. Những câu hỏi này được giải quyết bằng quá trình hoạch định nhân lực.

Lập kế hoạch nguồn nhân sự bao gồm các chi tiết như cách thức và thời điểm thu hút nhân viên mới. Toàn bộ quá trình này sẽ bao gồm mục tiêu và tổ chức, các dự án trong tương lai cho hoạt động kinh doanh và các xu hướng công nghệ đang thay đổi. Điều này giúp tổ chức được chuẩn bị cho tương lai với nguồn nhân lực chính xác theo ý của họ vì sự thịnh vượng của doanh nghiệp.

Phương pháp xây dựng kế hoạch nguồn lực (manpower planning) cho dân HR cần biết

Bộ phận nhân sự của công ty phải thường xuyên theo dõi nguồn nhân lực mà công ty có. Với mọi sự kiện có thể xảy ra như thay đổi động lực của ngành, sự gia tăng yêu cầu kinh doanh, kỹ năng cần thiết cho một công nghệ cụ thể....

Tham Khảo Thêm Khóa Học: ROJD - Manpower Planning - Viết bản mô tả công việc hướng đến kết quả và lập kế hoạch nguồn nhân lực 

Quy trình và các bước thành lập kế hoạch nguồn nhân lực: 

Tìm hiểu lực lượng lao động hiện có

Bộ phận nhân sự phải tìm hiểu kỹ về nhân lực hiện có của công ty. Họ nên xem xét nền tảng, kỹ năng, trình độ chuyên môn, vị trí,... của toàn bộ lực lượng lao động để họ có ý tưởng tốt về nguồn nhân tài mà công ty có.

Dự báo cho tương lai

Với những thay đổi liên tục trong các yêu cầu kinh doanh, các công ty phải hiểu được xu hướng trong tương lai và loại nhân viên nào sẽ phù hợp nhất cho tổ chức của họ. Do đó, các công ty phải kiểm tra, đánh giá và dự báo loại lực lượng lao động mà họ muốn trong những năm tới. 

Tuyển dụng và lựa chọn

Tùy thuộc vào các yêu cầu kinh doanh, việc lập kế hoạch nhân lực dẫn đến một mô hình tuyển dụng và lựa chọn được chu đáo hơn nhiều. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào các dự báo được đưa ra và các yêu cầu kinh doanh. Do đó, các ứng viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm,... tốt hơn sẽ được chọn làm nhân viên phù hợp nhất với nhu cầu trong tương lai.

Đào tạo nhân viên 

Nhân viên là một bộ phận của tổ chức được đào tạo để có những kỹ năng, kiến ​​thức và hiểu biết tốt nhất về công việc hiện tại cũng như các yêu cầu trong tương lai.

Tất cả các bước lập kế hoạch nhân lực nêu trên giúp các tổ chức chuẩn bị tốt hơn để thích ứng với công nghệ mới, sự phát triển của ngành trong tương lai và thậm chí đối mặt với các đối thủ cạnh tranh.

Tham khảo thêm : "ROJD là gì?"