CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẢI TIẾN, THIẾT LẬP VÀ TRIỂN KHAI OKRs THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẢI TIẾN, THIẾT LẬP VÀ TRIỂN KHAI OKRs THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Hiểu và nắm rõ thành phần, cấu trúc hoạt động của hệ thống OKR
 • Hiểu & áp dụng phân tích chuỗi giá trị, hoạt động kinh doanh vào xây dựng hệ thống OKR
 • Hiểu & áp dụng hệ thống OKR vào đánh giá kết quả làm việc, phân loại nhân viên và quản lý thành tích của CBNV
 • Hiểu & áp dụng hệ thống OKR vào chi trả lương thưởng chế độ chính sách cho CBNV
 • Hiểu & phân tích xác định các nguồn lực các yếu tổ ảnh hưởng đến vận hành hệ thống OKR
 • Hiểu, giải thích vai trò và hỗ trợ các nhà quản lý trong việc vận hành hệ thống OKR
 • Hiểu nguyên tắc và mô tả quy trình xây dựng và phát triển hệ thống OKR
 • Hiểu, phân tích, xác định & thực hành xây dựng hệ thống OKR từ cấp công ty đến đơn vị
 • Hiểu, phân tích, xác định & thực hành xây dựng hệ thống OKR từ cấp đơn vị đến vị trí công việc, cá nhân

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nỗi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

1. Tổng quan về hệ thống OKR

2. Mối tương quan giữa hệ thống OKR và Quản trị mục tiêu & hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

3. Mối tương quan giữa hệ thống OKR và Quản lý thành tích

4. Mối tương quan giữa hệ thống OKR và Total Rewards (Lương, thưởng) doanh nghiệp

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng OKR

6. Tầm quan trọng & giá trị đóng góp của hệ thống OKR đối với nhà quản lý – nhân viên

7. Trình tự, nguyên tắc xây dựng hệ thống OKR

8. Phương pháp thiết lập – giao và đánh giá OKR từ cấp công ty đến đơn vị & cá nhân

9. Thực hành xây dựng OKR từ cấp công ty đến đơn vị

10. Phương pháp thiết lập – giao và đánh giá OKR từ đơn vị đến cá nhân

11. Thực hành xây dựng OKR từ công ty đến đơn vị đến vị trí & cá nhân

12. Phương pháp quản lý, review, đánh giá OKR định kỳ thực hành xem xét, đánh giá phản hồi về kết quả OKR

(Nội dung chi tiết được điều chỉnh theo nhu cầu và thực tế doanh nghiệp)

Thông tin chương trình:

 • Thời gian đào tạo: 3 ngày (21 giờ đào tạo)
 • Số lượng học viên: từ 15 đến 25 học viên.
 • Hình thức đào tạo: Offline
 • Đối tượng:
 1. Chuyên viên triển khai hệ thống OKRs (OKRs Champion)
 2. Chuyên viên nhân sự làm C&B, Organization Development, Performance Management từ cấp chuyên viên trở lên
 3. HRM, HRD, HRBP Director

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lộ trình thực hiện đào tạo trong doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0901 35 66 55 hoặc để lại thông tin trong form đăng ký.

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề