CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC PHỔ BIẾN TRONG PHÒNG NHÂN SỰ

CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC PHỔ BIẾN TRONG PHÒNG NHÂN SỰ

HR General - Nhân sự tổng hợp

Nhân sự là chức năng thiết yếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Để phòng HR hoạt động tối ưu và hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định được các vị trí quan trọng để có thể xây nên cơ cấu phòng nhân sự rõ ràng, chặt chẽ, đáp ứng các nhu cầu của tổ chức. 

Các mảng chính trong phòng nhân sự và các vị trí phổ biến

Hành chính, nhân sự tổng hợp

Nhân sự tổng hợp là vị trí công việc khá rộng, tùy thuộc vào quy mô của công ty mà phạm vi công việc của vị trí này sẽ khác nhau. Các chuyên gia nhân sự tổng hợp chịu trách nhiệm quản lý các công việc hàng ngày, bao gồm duy trì và cập nhật hồ sơ nhân sự, đăng tin tuyển dụng, phỏng vấn, quản lý lương thưởng và phúc lợi, quản lý hiệu suất nhân viên,...  Họ đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý lực lượng lao động và thực thi việc tuân thủ các chính sách của tổ chức và các quy định pháp luật.

HR Generalist thường báo cáo cho các chuyên viên cấp cao hoặc nhà quản lý nhân sự (HRM, HRD,... ). Các công ty lớn thường tuyển dụng các chuyên viên nhân sự (cấp Specialist) bên cạnh những người làm nhân sự tổng hợp. Trong khi đó, các công ty nhỏ hơn có thể chỉ tuyển dụng một số nhân viên tổng hợp. 

Các chức danh vị trí công việc phổ biến:

 • HR Admin
 • HR Executive/HR Specialist
 • HR Generalist
 • HR Assistant

Tuyển dụng

Bộ phận này chịu trách nhiệm chính trong việc thu hút, sàng lọc và lựa chọn nhân tài mới cho các vị trí tuyển dụng trong tổ chức. Họ sẽ đưa ra kế hoạch tuyển dụng, tìm kiếm và xác định các vị trí tuyển dụng, viết mô tả công việc, danh sách công việc, duyệt CV, tiến hành phỏng vấn, đưa ra những chính sách và chế độ phù hợp và đàm phán lương với ứng viên.

Các chức danh công việc phổ biến trong chức năng tuyển dụng và tuyển dụng bao gồm:

 • Recruiter/Recruitment Specialist
 • Talent Acquisition
 • Headhunter

Lương thưởng, phúc lợi, tổng đãi ngộ

Bộ phận quản lý lương thưởng và phúc lợi để thiết lập các gói lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh, đáp ứng các ngân sách nhân sự, quản lý hiệu quả bảng lương. Bên cạnh đó, để thu hút và giữ chân nhân tài, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng đội ngũ quản lý hệ thống tổng đãi ngộ (Total Rewards)

Các gói lương thưởng, tổng đãi ngộ cần được cập nhật, điều chỉnh để trở nên hấp dẫn và phù hợp với nhân viên mới và đội ngũ nhân viên hiện tại.  Bộ phận này có trách nhiệm đảm bảo đội ngũ hiểu rõ gói lương thưởng và phúc lợi của họ cũng như có thể trả lời các câu hỏi phát sinh.   

Các chức danh công việc phổ biến:

 • Payroll Specialist
 • C&B Specialist/C&B Supervisor/C&B Manager
 • Total Rewards Manager

Đào tạo/học tập và phát triển

Bộ phận T&D (Training & Development) và L&D (Learning & Development) chịu trách nhiệm tối đa hóa hiệu suất của nhân viên bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo cho nhân viên mới và đào tạo nội bộ cho nhân viên hiện tại nhằm đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Các trách nhiệm của bộ phận này bao gồm việc phân tích nhu cầu đào tạo (TNA), tìm kiếm, lựa chọn và phát triển các chương trình đào tạo hiệu quả và phù hợp; đo lường và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo,...

Các chức danh công việc phổ biến:

 • Training Specialist
 • Instructional Designer
 • T&D Specialist
 • L&D Specialist/L&D Supervisor/L&D Manager

Cấu trúc phòng nhân sự theo quy mô

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ, bộ phận nhân sự thường được đứng đầu bởi HR Manager. HRM sẽ quản lý 1-2 thành viên như nhân sự tổng hợp, chuyên viên tuyển dụng,... Một số chức năng khác có thể được thuê ngoài.

Tại các doanh nghiệp quy mô vừa, HR Manager hoặc HR Director có thể quản lý các Manager của từng lĩnh vực cụ thể trong mảng nhân sự. Bên dưới các nhà quản lý cấp trung là chuyên viên như Talent Acquisition Specialist, C&B Specialist, L&D Specialist,...

Doanh nghiệp lớn

Đối với doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia, cơ cấu phòng nhân sự được chuyên môn hóa hơn. Bên cạnh các các vị trí cơ bản như tại doanh nghiệp vừa thì một số vị trí bổ sung thêm có thể kể đến như: 

 • CHRO
 • HRBP
 • Training/L&D Manager
 • Organizational Development Manager
 • Total Rewards Director

Bất kể sự khác biệt trong lĩnh vực kinh doanh, quy mô, cơ cấu tổ chức,... phòng HR luôn đóng vai trò then chốt. Bộ phận HR sẽ hoạt động hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu của tổ chức khi được xây dựng bài bản, các nhân sự hỗ trợ chặt chẽ.

Link Power cung cấp các khóa học về quản trị nhân sự cho mọi cấp độ, từ khóa học quản trị nhân sự nền tảng đến các chương trình đào tạo chuyên sâu về HRBP, Total Rewards, L&D, OKRs,... Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn về chương trình đào tạo phù hợp.