TẦM QUAN TRỌNG CỦA TNA TRONG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TNA TRONG ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

L&D

Lý do nào khiến việc đào tạo doanh nghiệp không hiệu quả?

Việc doanh nghiệp không đạt được hiệu quả có thể đến từ những sai lầm trong bước phân tích, lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá,... Theo ông Lê Cảnh Phúc - CEO của Link Power, nguyên nhân "gốc rễ" dẫn đến "nỗi đau" này là do doanh nghiệp chưa có phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) đúng đắn.

Một tình trạng phổ biến tại các doanh nghiệp là bộ phận Training hay L&D thường gửi chương trình đào tạo cho phòng ban vào cuối năm hoặc đầu năm để nhân viên lựa chọn và đăng ký, sau đó tập hợp lại để xây dựng chương trình. Theo chuyên gia của Link Power, đây là quy trình đào tạo chưa đúng đắn! Trước hết, bộ phận đào tạo cần phải tìm ra khoảng cách (gap) năng lực của nhân viên, xác định những năng lực, kỹ năng, kiến thức mà nhân viên đang thiếu, sau đó mới đánh giá và lựa chọn chương trình, phương thức đào tạo.

Công tác phân tích nhu cầu đào tạo sai sẽ dẫn đến công tác đào tạo sai hoặc không đạt hiệu quả như mong đợi. Đây là lý do tại sao TNA - Training Needs Analysis đóng vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo tại doanh nghiệp. Các hoạt động, chương trình đào tạo sẽ đạt hiệu quả chỉ khi nhu cầu đào tạo được phân tích đúng phương pháp.

Chia sẻ của CEO Link Power

Vai trò của TNA trong đào tạo doanh nghiệp

Công tác TNA giúp doanh nghiệp xác định đúng chương trình đào tạo và các yếu tố như loại hình, phương thức, đối tượng,... đào tạo. Lợi ích của việc phân tích nhu cầu đào tạo thể hiện ở các góc độ sau:

-  Giúp doanh nghiệp nhận diện, xác định những khoảng cách năng lực của vị trí đang cần với người đang thực hiện ra vị trí đó. Từ đó, doanh nghiệp nhận diện được những nhân sự tài năng hoặc tiềm năng để đề xuất chương trình phù hợp với định hướng của nhân sự đó và mục tiêu của doanh nghiệp.

- Giúp doanh nghiệp sẽ xác định được khoảng chi đầu tư cho hoạt động đào tạo, không chỉ bao gồm chi phí tài chính cho công tác đào tạo mà còn liên quan đến thời gian tham gia, hỗ trợ,... của nhà quản lý, người đào tạo và những giá trị mang lại sau đào tạo.

- Giúp nhân viên nhận ra các khoảng cách năng lực và tìm giải pháp phù hợp nhất để thu hẹp khoảng cách bằng nhiều cách khác nhau qua tài liệu, được coaching, nhận dự án,.. một cách chủ động. Hiệu quả hoạt động đào tạo khi không mang tính một chiều. 

- Giúp bộ phận L&D nhận diện được cục diện là những nhu cầu, xu hướng mới nhất và đưa ra giải pháp kịp thời, đồng thời nhận diện và quản trị được rủi ro. Khi công tác TNA được thực hiện đúng phương pháp, bộ phận L&D có thể tự tin tư vấn, hỗ trợ nhân sự trong doanh nghiệp có được lộ trình phát triển nghề nghiệp tốt nhất, xây dựng nên văn hóa học tập chủ động, hiệu quả.

Khi lên kế hoạch đào tạo trong doanh nghiệp, bộ phận nhân sự và các trưởng phòng ban, đặc biệt là bộ phận Training, L&D và các Trưởng Phòng Ban phải biết rõ tầm quan trọng và phương pháp triển khai phân tích nhu cầu đào tạo. Để có được phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo hiệu quả, phù hợp nhất với thực trạng doanh nghiệp, hãy tìm hiểu khóa học phân tích nhu cầu đào tạo (TNA) - trong khuôn khổ chương trình đào tạo L&D của Link Power.

TNA - Training Needs Analysis đóng vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo doanh nghiệp. Các hoạt động, chương trình đào tạo sẽ đạt hiệu quả chỉ khi nhu cầu đào tạo được phân tích đúng đắn!