KHÓA HỌC NHẬP MÔN L&D - L&D FOUNDATION

KHÓA HỌC NHẬP MÔN L&D - L&D FOUNDATION

Giới thiệu

Khóa học L&D Foundation – Nhập môn L&D cung cấp những kiến thức tổng quan về các khái niệm, chân dung, vai trò, năng lực,... của một người làm L&D , tạo nền tảng vững chắc cho người học trên con đường phát triển lộ trình nghề nghiệp L&D.

Nội dung khoá học

I. Nội dung đào tạo

 • Các khái niệm cơ bản trong L&D
 • Chức năng chính của phòng L&D
 • Xu hướng L&D hiện tại 
 • Vai trò của L&D Specialist/ Supervisor/ Manager
 • Các hình thức, nguyên tắc đào tạo và phát triển
 • Chu trình đào tạo - phát triển và một số mô hình phổ biến ADDIE, KOLB, HONEY & MUMFORD
 • Năng lực cốt lõi của L&D Specialist/ Supervisor/ Manager

II. Đối tượng tham gia

 • Chuyên viên đào tạo
 • Chuyên viên L&D
 • Chuyên viên/Nhân viên nhân sự đang muốn phát triển mảng L&D
 • Chuyên viên OD

III. Thời lượng chương trình: 2 buổi

IV. Phương pháp và hình thức đào tạo 

Hình thức: Online

Phương pháp: Phương pháp 70 - 20 -10 là phương pháp mô phỏng & thực nghiệm, kết hợp hệ thống hóa kiến thức qua trải nghiệm thực tế làm L&D tổng hợp bằng các game, các tình huống, các bài tập giả lập, sau các buổi cùng giảng viên Link Power các học viên, tương tác trao đổi, đóng gói hoàn thành nội dung như sau:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống...thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẽ, trao đổi với các học viên khác trong lớp học.

V. Giảng Viên 

Chuyên gia tư vấn đào tạo - Ms. Đoàn Phạm Trúc San

 • Hơn 16 năm làm việc trong mảng đào tạo nội bộ 
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý- đào tạo nhân sự tại các tập đoàn lớn
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Tham gia vào nhiều dự án xây dựng và giám sát khung đánh giá năng lực, KPIs, 3P,...
 • Xây dựng lộ trình đào tạo nhân tài, xây dựng hệ thống đào tạo và đánh giá chính sách đào tạo
 • Chủ trì thực hiện các dự án phát triển và tài năng trong khu vực tại LEL & LEX VN
Học phí ưu đãi: 2.000.000 đ
(niêm yết: 3.500.000 đ)

Mức giá ưu đãi áp dụng khi đóng học phí trước 10 ngày khai giảng khóa học

Ngày khai giảng Địa điểm
Khoá học cùng chủ đề