CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ OKRs TẠI HUFLIT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ OKRs TẠI HUFLIT

Dự Án Đã Triển Khai

Trong tháng 10 vừa qua, Link Power đồng hành cùng Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) để tổ chức chương trình đào tạo inhouse "Xây dựng và triển khai hệ thống quản trị OKRs.

Thông tin chương trình đào tạo xây dựng và triển khai hệ thống quản trị OKRs

Nội dung chương trình đào tạo

Ngày 1: 

 • Hiện trạng và thách thức của hệ thống thiết lập mục tiêu & quản trị hiệu suất
 • Tổng quan hệ thống OKRs, tầm quan trọng và giá trị mang lại
 • Mối tương quan giữa hệ thống OKRs với hoạt động kinh doanh & quản trị nhân sự
 • Nguyên tắc 80:20 – Sự ưu tiên trong OKRs
 • Khái niệm OKRs – Thành phần & các nguyên tắc thiết lập OKRs
 • Các loại OKRs
 • Các loại Kết quả chính (KRs)
 • Công thức viết OKRs & thực hành 

Ngày 2: 

 • Tính liên kết OKRs xuyên suốt và chặt chẽ trong tổ chức 
 • Phương pháp xác định các loại mục tiêu trong tổ chức từ mục tiêu chiến lược đến đơn vị
 • Phương pháp cân bằng OKRs
 • Phương pháp thiết lập OKRs “về đích sớm” – tạo ra giá trị
 • Thực hành xây dựng OKR cấp N-1 xác định các loại kết quả chính & đánh giá, đo lường
 • Thực hành xây dựng OKR cấp N-1 (tiếp tục)
 • Trình tự giao & chu kỳ xem xét, đánh giá OKR 

Ngày 3:

 • Thực hành xây dựng OKR cấp N-1 (tiếp tục)
 • Đánh giá tiến độ triển khai Cadence Review 
 • Kế hoạch & phân chia vai trò trách nhiệm của các bên tham gia triển khai vận hành OKRs
 • Hiểu vận dụng kỹ năng lắng nghe hiệu quả (Appreciative Listening™) dành cho nhà huấn luyện OKR
 • Hiểu vận dụng kỹ năng sử dụng câu hỏi xúc tác (Catalytic Questioning™) dành cho nhà huấn luyện OKR
 • Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giá trị mang lại

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, chuyên gia của Link Power - ThS. Lê Cảnh Phúc đã đồng hành cùng đội ngũ nhân sự của Huflit trong việc cải tiến các bản SOW hiện tại và mang lại các giá trị sau:

 • Giúp học viên tăng điểm đánh giá trước và sau buổi học.
 • Trau dồi các kỹ viết liên quan đến OKRs.
 • Hiểu và biết cách thiết lập 4 OKRs cấp đơn vị theo mục tiêu chiến lược mang tính liên kết tổng thể.
 • Biết được cách đánh giá “chất lượng” của OKRs cấp đơn vị.
 • Vận dụng được kĩ năng mềm của nhà huấn luyện OKRs để có thể triển khai cho cấp đơn vị trở xuống.
 • Tổng quan các về kiến thức OKRs.

Một số hình ảnh về chương trình

Sau khóa đào tạo, Link Power vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng HUFLIT, hướng dẫn áp dụng sau đào tạo, đồng thời kiểm tra và đánh giá tiến độ áp dụng. Bước triển khai OKRs lần này sẽ đánh dấu bước chuyển mình của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT), mở ra một chặng đường mới với phương pháp quản trị hoàn toàn mới, giúp từng bước nâng tầm giá trị trường Đại học.

Trong hành trình nâng tầm của Trường, Link Power rất vinh dự khi đã trở thành đơn vị đồng hành tại giai đoạn đầu, dẫn lối để Trường định hướng đúng, hiệu quả, phát triển trở thành một trường Đại học cấp quốc tế trong tương lai.