CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỂU VÀ VẬN DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÀNH TÍCH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỂU VÀ VẬN DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÀNH TÍCH

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Thống nhất về cách hiểu và vận hành phương pháp đánh giá
 • Nắm rõ thành phần và cách thức ghi nhận thông tin lên form đánh giá
 • Hiểu và thực hiện đúng vai trò của các bên tham gia trong quá trình đánh giá
 • Nắm rõ kết quả giá trị việc đánh giá mang lại cho công tác quản lý nhân sự
 • Hiểu và thực hành phương pháp phản hồi 1-1 trong quá trình đánh giá
 • Được chia sẻ một số tình huống, trường hợp thường gặp ảnh hưởng đến quá trình đánh giá không hiệu quả

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

1. Hướng dẫn về cách thức tập hợp, ghi nhận thông tin lên hệ thống form đánh giá

2. Chia sẻ, trao đổi về vai trò và giá trị đóng góp của các bên tham gia trong quá trình đánh giá (Nhân sự, Quản lý trực tiếp - Người đánh giá, Nhân viên - Người được đánh giá, Người đứng đầu các đơn vị)

3. Hiểu và vận dụng mô hình Quản lý thành tích Bell Curve

4. Nắm rõ về các công tác chuẩn bị cho quá trình thực hiện đánh giá

5. Hiểu và thực hành phương pháp trao đổi 1-1 với nhân viên

Thông tin chương trình:

 1. Thời gian đào tạo: 3 buổi (10 giờ đào tạo)
 2. Số lượng học viên: từ 15 đến 22 học viên.
 3. Hình thức đào tạo: Offline
 4. Đối tượng:
 • Cấp giám sát các đơn vị phòng ban trở lên
 • Bộ phận nhân sự L&D, C&B, HRBP

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lộ trình thực hiện đào tạo trong doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0901 35 66 55 hoặc để lại thông tin trong form đăng ký.

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề