XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY) DỄ HAY KHÓ?

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY) DỄ HAY KHÓ?

Total Rewards

1. Tổ chức và chuẩn bị

Bạn có thể tổ chức và chuẩn bị khung năng lực của mình bằng cách xác định mục đích của nó trước khi đi vào chi tiết. Xem xét cả nhu cầu và mục tiêu ngắn hạn, dài hạn khi chuẩn bị cho khung năng lực của bạn, thu hút nhân sự từ mọi lĩnh vực trong công ty của bạn và tận dụng sự đa dạng trong tổ chức của bạn.

Ngoài ra, hãy đảm bảo sử dụng các năng lực phù hợp cho khuôn khổ của bạn và đào tạo thêm các kỹ năng mà tất cả nhân viên cần thể hiện.

2. Thu thập thông tin từ nhân viên

Thu thập dữ liệu để sử dụng trong khung năng lực của bạn là một bước quan trọng và bạn càng thu thập nhiều thì khung năng lực của bạn càng trở nên chính xác và kỹ lưỡng hơn. Có một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng để thu thập thông tin từ nhân viên của mình, bao gồm: Quan sát, phỏng vấn vị trí công việc, bảng câu hỏi để phân tích công việc. Tất cả những kĩ thuật liên quản đến thu thập thông tin từ nhân viên cần có ưu, nhược điểm của nhân viên rõ ràng để có thể xây dựng khung năng lức một cách khách quan nhất.

thu thập thông tin nhân viên

3. Bắt đầu tạo khung năng lực

Trong giai đoạn này, bạn có thể phát hiện về hành vi và kỹ năng của mình thành một bộ năng lực cho từng vai trò hoặc chức danh. Cân nhắc việc xây dựng khuôn khổ của bạn với những hành động sau: Tổ chức buổi tuyên bố, thêm và xem xét các nhóm nhỏ, tiết lộ các năng lực theo tên, xây dựng khung năng lức theo từng vị trí, tiến hành chọn lọc các loại năng lực cần đạt co chức danh. Cần luu ý rằng mỗi công việc sẽ gắn với một năng lực nhất định và có các cấp độ yêu cầu tường ứng cho từng vị trí.

bắt đầu tạo khung năng lực

4. Phê duyệt hoặc sửa đổi nếu cần thiết

Xem lại khung năng lực của bạn để xác định xem các hành vi được nêu có phù hợp và cần thiết cho các vai trò hay không. Bạn có thể phê duyệt hoặc sửa đổi năng lực khi cần thiết. Cân nhắc mời những người ở vị trí hoặc vai trò mà bạn đang xây dựng khung năng lực. Tạo một cuộc khảo sát cho phép nhân viên của bạn xem xét mô tả, văn bản hoặc phác thảo của năng lực có thể giúp bạn tinh chỉnh lại khung năng lực hoặc đạt được sự đồng ý từ nhân viên. Qua đó, nhà lãnh đạo cần theo dõi, cập nhật khung năng lực theo thời gian để thích nghi và phù hợp theo yêu cầu.

5. Thảo luận lại với phòng ban

Trao đổi với nhân sự trong phòng ban là điều cần thiết để đảm bảo một tổ chức hoặc công ty biết về kế hoạch khung năng lực và tiếp thu kế hoạch đó. Quản lý hiệu suất có thể khó khăn, vì vậy hãy cố gắng minh bạch về những gì bạn đang phát triển và lý do phát triển, cách các nhóm nên tạo khung năng lực và cách sử dụng nó đúng cách.

Giao tiếp và chia sẻ trước càng nhiều, các thành viên trong nhóm càng cảm thấy thoải mái hơn. Khi làm việc cùng nhân viên trong phòng ban cũng cần phải cởi mở và trung thực để nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của đồng nghiệp để đạt được kết quả cuối cùng tốt hơn.

thảo luận với phòng ban

6. Triển khai khung năng lực

Sau khi bạn truyền đạt kế hoạch của mình về khung năng lực, hãy chỉ định thời điểm nó có hiệu lực. Chia sẻ với các phòng ban về cách bạn dự định cập nhật nó trong tương lai. Khi bạn triển khai khung năng lực của mình, hãy xem xét các mục tiêu sau:

- Cung cấp đào tạo và huấn luyện.

- Khen ngợi và khen thưởng năng lực trong phòng

- Xây dựng khung năng lực đơn giản

- Kết nối khuôn khổ với các mục tiêu của công ty.

Để hiểu rõ hơn về xây dựng khung năng lực hiệu quả, bạn có tham gia khóa học Thiết lập và quản lý khung năng lực. Thông tin chi tiết của khóa học TẠI ĐÂY