GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG TOTAL REWARDS

GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG TOTAL REWARDS

Total Rewards

Total Rewards System (TRS) là một hệ thống khen thưởng tích hợp của một công ty, doanh nghiệp, dành cho nhân viên của họ. Hệ thống này sẽ đáp ứng được sự cống hiến của nhân viên dành cho công ty.
Hệ thống Total Rewards khi được triển khai thành công sẽ mang lại giá trị, lợi ích rất lớn cho cả doanh nghiệp và nhân viên, qua đó giúp giúp các tổ chức xây dựng kết cấu lợi ích cho nhân viên một cách mạch lạc, cụ thể. Cơ cấu lợi ích này sẽ không những thúc đẩy lực lượng lao động mà còn tạo ra sự cân bằng giữa số tiền doanh nghiệp chi ra và sự gắn bó của nhân viên. Hãy xem các giá trị cụ thể của hệ thống Total Rewards mang lại nhé. 

Giá trị của hệ thống Total Rewards mang lại cho nhân viên

  • Tiền lương (Compensation): thù lao hàng năm hay lương theo giờ thông thường, mức lương cố định sẽ mang lại cho nhân viên một tiêu chuẩn để xây dựng cuộc sống của họ. Việc phát triển một hệ thống lương chuẩn hóa cho từng vị trí giúp ngăn ngừa sự so sánh lương bất lợi giữa các nhân viên của bạn.
  • Quyền lợi (Benefits): những hoạt động mà người sử dụng lao động dùng để bổ sung vào phần tiền lương mà nhân viên nhận được. Những hoạt động đó được thiết kế để bảo vệ nhân viên và chính gia đình của những người nhân viên đó khỏi những rủi ro (chương trình chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe…).
  • Sự công nhận (Recognition): Được ghi nhận những đóng góp của bản thân sẽ giúp xây dựng các đội mạnh hơn, trau dồi văn hóa công ty phong phú hơn và thúc đẩy bản thân nhân viên làm việc tốt nhất. 
  • Cân bằng công việc và cuộc sống (Work-life balance): Giá trị của Hệ thống Total Rewards sẽ giúp bạn tận hưởng chất lượng cuộc sống của mình cả trong và ngoài văn phòng. 
  • Quản lý hiệu suất (Performance management): Quản lý hiệu suất hiệu quả là đối trọng với chính sách cân bằng cuộc sống và công việc hiệu quả của nhân viên. 
  • Đào tạo và phát triển (Learning & Development): Nhân viên sẽ có được định hướng những chiến lược phát triển lâu dài thay vì những mục tiêu ngắn hạn.
  • Môi trường làm việc (Work Environment): Giá trị của Hệ thống Total Rewards giúp bạn nhận ra được những môi trường làm việc được đối xử bình đẳng, chân thành giữa những nhân viên trong công ty, không phân biệt thứ bậc, chức vụ.


Khóa đào tạo Total Rewards mang lại cho nhân viên

Với những giá trị trên, nhân viên sẽ yên tâm cũng như chủ động thực hiện công việc ở hiện tại, xác định mục tiêu kế hoạch của cá nhận (IDP) phù hợp với mục tiêu Công ty trong tương lai. Qua đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái về tinh thần, cảm thấy được những giá trị đóng góp và bạn sẽ đồng hành cũng như gắn kết lâu dài với Công ty.

Với một Hệ Thống Total Rewards hoàn chỉnh, thì việc công ty của bạn sẽ giữ chân được nhiều nhân tài, và nhân viên sẽ hết lòng, hết sức để đi cùng bạn. Vì khi đó, công ty là một ngôi nhà thứ hai của bạn.
Để có thể xây dựng một hệ thống Total Rewards hoàn chỉnh, bạn có thể tham khảo Khóa Học Total Rewards sau của Link Power. 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM VỀ TOTAL REWARDS THEO HỆ THỐNG QUỐC TẾ CỦA LINKPOWER.