Sự kiện

WORKSHOP: " THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI OKR - TOTAL REWARD - COMPETENCY FARMEWORK"
WORKSHOP: " THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI OKR - TOTAL REWARD - COMPETENCY FARMEWORK"

Nền kinh tế bước sang vận trình mới đã và đang ảnh hưởng sâu sắc đến nguồn nhân lực Việt. Nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra cách thức để quản trị con người hiệu quả và đảm bảo mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Trong bối cảnh đó, Link Power quyết định tổ chức một hội thảo offline với chủ đề “OKRs - TOTAL REWARDS - COMPETENCY FRAMEWORK Bộ 3 Giải Pháp Thúc Đẩy Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững”.