WORKSHOP ONLINE: TOTAL REWARDS - MỘT TRONG BA MŨI TÊN VÀNG CỦA NGƯỜI LÀM NHÂN SỰ (Lần 2)

WORKSHOP ONLINE: TOTAL REWARDS - MỘT TRONG BA MŨI TÊN VÀNG CỦA NGƯỜI LÀM NHÂN SỰ (Lần 2)

Sự kiện

WORKSHOP ONLINE QUA ZOOM: TOTAL REWARDS - MỘT TRONG BA MŨI TÊN VÀNG CỦA NGƯỜI LÀM NHÂN SỰ (Lần 2)

  • Ươm mầm thương hiệu doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực
  • Dành cho: các anh/chị HR C&B, HRBP, HR Manager, HR Director và tất cả các anh/chị đang làm HR muốn mở rộng kiến thức để áp dụng cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG WORKSHOP:

  • Hiện trạng của hệ thống Total Rewards trong các Doanh nghiệp
  • Total rewards trong phát triển nguồn lực và thương hiệu Doanh nghiệp
  • Hỏi đáp, chia sẻ cách thức xây dựng và vận hành hệ thống Total Rewards

DIỄN GIẢ:

  • Anh Phan Văn Dũng - Hiện đang là Cố Vấn Nhân Sự cho công ty CP Sữa Vita Dairy Việt Nam và Nguyên HR Director Tập Đoàn Nutifood
  • Anh Lê Cảnh Phúc - Chuyên gia tư vấn & đào tạo của Link Power

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH: