MẪU KPIs CHO BỘ PHẬN CHUỖI CUNG ỨNG

MẪU KPIs CHO BỘ PHẬN CHUỖI CUNG ỨNG

Quản lý thành tích

I. KPIs là gì?

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc. Thông qua các chỉ số KPI này, chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong công ty.

KPI không được xác định theo một tiêu chí nhất định,mà phải dựa vào từng đặc điểm công việc của phòng ban để thiết lập một mẫu đánh giá KPI phù hợp.

Các tổ chức, doanh nghiệp thường sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI ở nhiều cấp độ khác nhau để đánh giá thành công của họ khi đạt được mục tiêu đề ra.

II. KPI dành cho chuỗi cung ứng 

1. KPI vận chuyển. (tham khảo)

a. Thời gian vận chuyển từ cảng về kho và ngược lại (tính theo giờ).

b. Các loại phí giao thông

c. Chí xăng dầu

-        Tính tổng các loại phí xăng dầu trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí xăng dầu thật sự .

2. KPI giao hàng

a. Tỷ lệ giao hàng đúng hạn

-        Công thức = số lần giao hàng đúng hạn/tổng số lần giao hàng

b. Tỷ lệ giao hàng đúng chất lượng, số lượng

-        Công thức: bằng tổng số lần giao hàng đúng chất lượng, số lượng / tổng số lần giao hàng.

c. Giá trị thiệt hại do giao hàng:

-        Giá trị thiệt hại do giao hàng bao gồm thời gian giao hàng, số lượng, chất lượng, bạn cần phải tính toán giá trị thiệt hại thường xuyên và báo cáo giám đốc.

3. KPI cung ứng khác

a. Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm

b. Thời gian từ khi order đến khi giao hàng

c. Chi phí giao nhận

d. Chính xác invoice

e. Thời gian trung bình để mua từng loại hàng