KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH HRBP HIỆU QUẢ" TẠI NGÂN HÀNG SCB

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH HRBP HIỆU QUẢ" TẠI NGÂN HÀNG SCB

Dự Án Đã Triển Khai

Sáng ngày 25/7/2022, Link Power bắt đầu chương trình đào tạo inhouse "Phương pháp triển khai, vận hành HRBP hiệu quả dành cho Doanh nghiệp" tại Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB).

Tham gia chương trình đào tạo là các anh chị thuộ phòng Nhân Sự (HRM, HRD,.. ), đội ngũ HRBP và các trưởng phòng ban, đơn vị của Ngân hàng SCB.

Chương trình giúp Doanh Nghiệp hiểu rõ vai trò và giá trị của HRBP, hiểu rõ chức năng nhiệm của của bộ phận HRBP so với các bộ phận khác. Các chuyên gia của Link Power đã cung cấp những kiến thức nền tảng vững chắc và chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp giúp chuyển đổi và thay đổi tư duy của HR truyền thống sang HRBP.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đào Tạo Inhouse SCB Ngày 1

 

Inhouse SCB Ngày 1

 

Inhouse SCB Ngày 1

"Phương pháp triển khai và vận hành HRBP" là một trong những chương trình đào tạo trọng tâm, trọng điểm của Link Power nhằm giúp các Doanh Nghiệp giải quyết các vấn đề trong việc triển khai vận hành mô hình HRBP; Chưa biết thiết kế, bố trí nhân sự một cách hiệu quả; Chưa xây dựng bộ đo KPIs cho HRBP; Chưa có tư duy của người làm HRBP.

Xem thêm: BẾ GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HRBP INHOUSE TẠI NGÂN HÀNG SCB

Đội ngũ Link Power luôn cập nhật các giải pháp để giải quyết bài toán hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà quản trị, chuyên viên nhân sự.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn về chương trình và lộ trình đào tạo inhouse tốt nhất. Link Power sẽ khảo sát và thiết kế khóa học "đo ni đóng giày", phù hợp với nhu cầu và thực trạng của mỗi doanh nghiệp.