CHƯƠNG TRÌNH “KHÓA HỌC GIÁ SỐC, CƠN LỐC ƯU ĐÃI” - GIẢM 50% HỌC PHÍ TOÀN KHÓA HỌC MỪNG XU N GIÁP THÌN 2024

CHƯƠNG TRÌNH “KHÓA HỌC GIÁ SỐC, CƠN LỐC ƯU ĐÃI” - GIẢM 50% HỌC PHÍ TOÀN KHÓA HỌC MỪNG XU N GIÁP THÌN 2024

Sự kiện

Đầu năm 2024, Link Power tưng bừng khai xuân với chương trình SIÊU ƯU ĐÃI CHƯA TỪNG CÓ cho các học viên thân thiết và đặc biệt là các học viên lần đầu tiên gia nhập nhà chung Link Power.

Dịp cuối năm là thời điểm vàng cho việc lập kế hoạch nâng tầm năng lực bản thân. Và đây cũng là dịp để các Nhân sự lựa chọn khóa đào tạo nâng cấp năng lực, do đó Link Power triển khai chương trình đào tạo Nhân sự và Lãnh đạo với những kiến thức thực chiến mới nhất vừa cập nhật cùng với cơn lốc ưu đãi 50% học phí toàn học Link Power.

Chương trình "Khóa học giá sốc - Cơn lốc ưu đãi" được Link Power áp dụng từ ngày 7/1/2024 - 31/1/2024 với các khóa học chuyên môn như sau:

1. Khóa học Đối tác Nhân sự  - HRBP Manager

Khóa học giúp học viên nâng cao vai trò của nhân sự đối với chiến lược kinh doanh, nắm rõ cách làm việc hiệu quả với các bộ phận khác trong tổ chức và phương pháp xây dựng chiến lược nhân sự kết nối với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Hình thức đào tạo: Online qua Zoom

Số buổi và cấp bậc đào tạo: 

HRBP SPECIALIST: 13 buổi

HRBP SUPERVISOR: 18 buổi

HRBP MANAGER: 26 buổi

>> Tìm hiểu về khóa học HRBP Manager TẠI ĐÂY

2. Khóa học Hệ thống tổng đãi ngộ - Total Rewards 

Khóa học về Total Rewards giúp học viên nắm rõ cách tư duy, phân tích, xây dựng và điều chỉnh hệ thống tổng đãi ngộ phù hợp với thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Hình thức đào tạo: Offline 

Số buổi và cấp bậc đào tạo: 

Total Rewards Overview: 02 buổi

Total Rewards Advanced: 06 buổi

>> Tìm hiểu về khóa học TẠI ĐÂY

3. Khóa học Xây dựng khung năng lực - Building Competency Framework

Khóa học giúp học viên xây dựng bộ khung năng lực cốt lõi - lãnh đạo, chuyên môn hoàn chỉnh cho tổ chức, nắm rõ và vận dụng phương pháp đánh giá và phát triển năng lực cho đội ngũ nhân viên.

Hình thức đào tạo: Online & Offline

Số buổi và cấp bậc đào tạo: 

Competency Framework (Hiểu và vận dụng Khung năng lực): 02 buổi

Building Competency Framework (Xây dựng hệ thống Khung năng lực hành vi): 04 buổi

Building Competency Framework Advanced (Xây dựng hệ thống Khung năng lực chuyên môn): 03 buổi

>> Tìm hiểu về khóa học TẠI ĐÂY

4. Khóa học Hoạch định kế nhiệm - Succession Planning

Khóa học giúp học viên lập kế hoạch nhân sự kế nhiệm/xây dựng đội ngũ kế thừa cho các vị trí quan trọng trong tổ chức, nắm vững cách xác định và phát triển người kế nhiệm tiềm năng, đảm bảo sự vận hành liên tục và hiệu quả  của doanh nghiệp.

Hình thức đào tạo: Offline

Số buổi đào tạo: 04 buổi

>> Tìm hiểu về khóa học TẠI ĐÂY

5. Khóa học Learning And Development Professional

Khóa học cung cấp “bản đồ", lộ trình phát triển nghề L&D chuyên nghiệp cho các học viên thông qua hệ thống kiến thức và kỹ năng để áp dụng các phương pháp, biểu mẫu xây dựng thành công hệ thống L&D hiệu quả, phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hình thức đào tạo: Online & Offline

Thời gian và cấp bậc đào tạo: 

L&D SPECIALIST: 32 giờ đào tạo

L&D SUPERVISOR: 67 giờ đào tạo

L&D MANAGER: 110 giờ đào tạo

L&D DIRECTOR: 109 giờ đào tạo

>> Tìm hiểu về khóa học TẠI ĐÂY

6. Khóa học C-OKR Practitioner

Khóa học cung cấp “bản đồ", lộ trình phát triển nghề L&D chuyên nghiệp cho các học viên thông qua hệ thống kiến thức và kỹ năng để áp dụng các phương pháp, biểu mẫu xây dựng thành công hệ thống L&D hiệu quả, phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

Hình thức đào tạo: Offline

Thời gian đào tạo: 3 ngày

>> Tìm hiểu về khóa học TẠI ĐÂY

 

Ngoài các khóa học trên, Link Power còn đang có các khóa: HR Management Foundation, HR Manager, Sales Incentive Plan, Văn Hóa Doanh Nghiệp, Manpower Planning & ROJD, C&B Specialist, Training Need Analysis