PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO CÓ PHẢI BƯỚC ĐẦU NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP?

PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO CÓ PHẢI BƯỚC ĐẦU NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP?

HR General - Nhân sự tổng hợp

Phân tích nhu cầu đào tạo là quá trình mà một doanh nghiệp trải qua để xác định tất cả các khóa đào tạo cần hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định nhằm cho phép đội ngũ của họ hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể, cũng như tiến bộ, nâng tầm nguồn lực và từng bước thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Bước phân tích nhu cầu đào tạo mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp như:

 

1. Xác định lỗ hổng kiến thức trước khi chúng trở thành vấn đề

Một lợi ích to lớn của việc tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo là nó có thể giúp bạn xác định bất kỳ lỗ hổng kiến thức nào mà nhân viên của bạn có trước khi nó trở thành một vấn đề. Tốt hơn hết là làm nổi bật một vấn đề tiềm ẩn và giải quyết nó ngay từ đầu, thay vì để ý đến khoảng cách kỹ năng khi một vấn đề phát sinh vì nó.

Việc phân tích nhu cầu đào tạo sẽ cho phép bạn thực hiện một cách tiếp cận chủ động thay vì chờ đợi điều gì đó không ổn xảy ra.

xác định lỗ hổng kiến thức

2. Giúp bạn lên kế hoạch đào tạo trong năm

Một lợi ích to lớn khác của việc phân tích nhu cầu đào tạo là giúp bạn lập kế hoạch đào tạo cho năm tới dễ dàng hơn. Khi bạn đã xác định được các lỗ hổng kỹ năng tồn tại trong doanh nghiệp của mình, việc tập hợp một kế hoạch đào tạo bao gồm tất cả các lỗ hổng kỹ năng này sẽ thêm phần mượt mà hơn.

Thay vì cố gắng đoán loại hình đào tạo sẽ hữu ích nhất cho tổ chức của bạn hoặc ai cần hoàn thành khóa đào tạo, việc phân tích nhu cầu đào tạo của bạn sẽ giúp tự tin rằng khóa đào tạo bạn chọn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp.

 

3. Nội dung đào tạo nổi bật mà lại chưa xem xét

Phân tích nhu cầu đào tạo có thể làm nổi bật các nhu cầu đào tạo mà bạn có thể chưa xem xét trước đây và cho thấy rằng bạn cần bắt đầu cung cấp đào tạo ở các lĩnh vực khác nhau để đảm bảo nhân viên của bạn hoạt động tốt nhất.

Nếu không sử dụng phân tích nhu cầu đào tạo, bạn có thể chưa bao giờ xem xét một lĩnh vực đào tạo cụ thể, điều này có thể cản trở nghiêm trọng công việc kinh doanh của bạn.

 

4. Đảm bảo quá trình đào tạo của bạn tập trung vào đúng lĩnh vực

Hoàn thành phân tích nhu cầu đào tạo sẽ cho phép bạn thấy chính xác những gì bạn cần tập trung vào, nhưng đồng thời làm nổi bật những lĩnh vực mà đội ngũ của bạn thực sự không cần đào tạo thêm vào lúc này.

Nếu không “chỉ điểm” được một lĩnh vực cụ thể, thì hoạt động đào tạo có thể là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.

đào tạo đúng lĩnh vực

5. Giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhu cầu đào tạo

 

Khi lập kế hoạch đào tạo, có thể khó quyết định buổi đào tạo nào là quan trọng nhất. Tuy nhiên, phân tích nhu cầu đào tạo có thể giúp bạn xác định khóa đào tạo nào cần được hoàn thành càng sớm càng tốt và khóa đào tạo nào có thể để lại sau này.

 

sắp xếp thứ tự ưu tiên cho nhu cầu đào tạo

 

6. Giúp quyết định được nhân viên của bạn nên tham dự các buổi đào tạo nào

Một bước quan trọng khác trong việc lập kế hoạch đào tạo là đảm bảo đúng người trong các buổi đào tạo phù hợp. Không ích gì khi bắt mọi người trong tổ chức của bạn tham dự mọi buổi đào tạo do bạn điều hành. Đó là một sự lãng phí lớn về thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp và nhân viên sẽ không tham gia vào các khóa đào tạo không có ích cho họ.

Phân tích nhu cầu đào tạo sẽ cho phép bạn nhắm mục tiêu đúng người cho mỗi buổi đào tạo, đảm bảo mọi người đều tuân theo kế hoạch đào tạo được cá nhân hóa nhằm nhận được nhiều lợi ích nhất có thể.