Võ Thị Thùy Trang

Võ Thị Thùy Trang

Giảng Viên Đào Tạo

Kinh nghiệm làm việc: 

  • COO tại Link Power
  • Từng đảm nhận vị trí HRM tại Link Power
  • Từng đảm nhận vị trí HRBP Team Leader tại Sơn Kim Land
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự
  • Hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực C&B
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm tuyển dụng và Talent Acquisition

Bằng cấp chuyên môn: 

  • Cử nhân Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Tài chính quốc tế
  • Các chứng nhận: IHRM tại SHRM, HRBP Manager, Total Rewards Advanced

Khoá học của giảng viên