CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "BUILDING SCOPE OF WORK" TẠI ACECOOK VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "BUILDING SCOPE OF WORK" TẠI ACECOOK VIỆT NAM

Dự Án Đã Triển Khai

Ngày 24 - 25/8/2023, Link Power đồng hành cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam để tổ chức chương trình đào tạo inhouse "Xây dựng chức năng nhiệm vụ - Building Scope Of Work"

Thông tin chương trình đào tạo Building Scope Of Work

Chương trình đào tạo "Xây dựng chức năng nhiệm vụ - Building Scope Of Work (SOW)" được thiết kế dành cho các nhà quản lý tại Acecook Việt Nam, bao gồm Quản lý phòng Nhân Sự ở Tổng công ty (TA Team Leader, C&B Team Leader/ Manager, HR Manager) và Quản lý phòng Nhân Sự ở các Chi nhánh (TA Team Leader, HR Manager). 

Nội dung chương trình đào tạo

  • Hiểu, vận dụng phương pháp thiết lập, phân bổ mục tiêu Công ty đến mục tiêu Khối và Phòng ban (Function và Sub-function).
  • Thành phần và giá trị đóng góp của bản chức năng nhiệm vụ.
  • Phương pháp xây dựng bản chức năng nhiệm vụ.
  • Thực hành viết các thành phần của bản chức năng nhiệm vụ của Khối nhân sự và các phòng ban HR.
  • Hướng dẫn sử dụng công cụ RACI và thực hành sử dụng RACI vào bản chức năng nhiệm vụ.

Giá trị mang lại

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo, chuyên gia của Link Power - ThS. Lê Cảnh Phúc đã đồng hành cùng đội ngũ nhân sự của Acecook trong việc cải tiến các bản SOW hiện tại và mang lại các giá trị sau:

  • Phương pháp xác định mục tiêu của các Khối và Phòng ban (Functions và Sub-Functions).
  • Hướng dẫn cân chỉnh, chuẩn hoá SOW và phân bổ quyền hạn và trách nhiệm theo RACI​.
  • Quy trình, mối tương quan và giá trị đóng góp giữa phân tích công việc với xác định số lượng nhân sự (Manpower Planning)​.
  • Giới thiệu thành phần và giá trị đóng góp của bản mô tả công việc hướng tới kết quả* mang lại - ROJD.
  • Hướng dẫn thực hiện viết bản mô tả công việc hướng tới kết quả.

Một số hình ảnh về chương trình

 
 
 
 
 
Trong việc thiết kế cấu trúc tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ (SOW) được xem là hoạt động then chốt, thể hiện lý do tồn tại của mỗi đơn vị và cách thực hiện để tạo ra kết quả đầu ra của đơn vị đó. Nếu doanh nghiệp bạn cần xây dựng/cải tiến các bản SOW, hãy đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia của Link Power.
 
Link Power luôn phát triển và cập nhật các giải pháp để giải quyết bài toán hệ thống quản trị nhân sự cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực của các nhà quản trị, chuyên viên nhân sự. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn về chương trình và lộ trình đào tạo phù hợp nhất với doanh nghiệp.