Phạm Thị Thoa

Phạm Thị Thoa

Giảng Viên Đào Tạo

Kinh nghiệm làm việc:

  • Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự với các vị trí như C&B Manager, HRBP Manager, HR General Manager,...
  • Từng đảm nhiệm công tác quản lý các dự án nhân sự như: thiết lập mục tiêu, ngân sách nhân sự, thiết kế chính sách nhân sự hiệu quả,… tại các tập đoàn lớn.

Các doanh nghiệp đã từng công tác:

  • Deputy of Head HR Division tại PV Trans
  • Senior HRBP Manager tại Concentrix VN
  • HRBP Manager tại Viet Lotus - The Face Shop VN
  • Deputy Head of HR Department tại Petrosetco

Bằng cấp chuyên môn:

  • Cử nhân ngành Quản lý nguồn nhân lực tại Đại học Kinh tế Quốc dân 
  • Bằng cấp/chứng chỉ liên quan: Chief HR Officer, VN Labor Law courses, 3P Salary System, Mini MBA, Leader Mindset, Leadership.

Khoá học của giảng viên