BẢN KHẢO SÁT TÍNH QUYẾT ĐOÁN

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

1. Khi không hài lòng với một tình huống tôi ra dấu cho mọi người biết

2. Nếu nhận ra là người tôi đang nói chuyện không lắng nghe là tôi không nói nữa

3. Khi không rõ cách làm một việc tôi cảm thấy thoải mái khi hỏi giúp đỡ

4. Khi ai đó không đồng ý với những gì mình nói tôi cao giọng để giải thích đủ ý mình

5. Tôi thấy thẹn khi có người khen mình

6. Khi không đồng ý tôi cho sếp mình biết

7. Tôi thích kiểm soát tình hình

8. Khi có người lợi dụng tôi là tôi tìm cách "chơi lại"

9. Khi không đồng ý với ai tôi giữ yên lặng

10. Tôi thấy có lỗi khi phải nhờ vả ai

11. Tôi cho người khác biết ý kiến của mình một cách trung thực, thẳng thắn khi thấy phù hợp.

12. khi người khác làm điều gì sai là tôi cho họ biết ngay

13. Nếu không đồng ý với nhiệm vụ được giao tôi sẽ làm dây dưa.

14. Tôi thích tuân theo quyết định của đa số hơn thậm chí nếu nó không dễ chịu với tôi

15. Nếu đồng nghiệp có kiến thức hơn mình tôi sẽ hỏi xin họ lời khuyên và thông tin

16. Với đồng nghiệp tôi có thể mỉa mai cay độc

17. Tôi không thích nói lên ý kiến thực của mình nếu tôi nghĩ nó sẽ xúc phạm người khác

18. Tôi tin là mình có quyền từ chối yêu cầu và quyền đàm phán đi đến một thỏa thuận

19. Tôi không ngại phải thô lỗ với người khác

20. Cơn giận của tôi hay bùng phát