BẢN KHẢO SÁT KỸ NĂNG LẮNG NGHE

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Tôi chuẩn bị tâm thế để có thể nghe đối phương một cách rõ ràng nhất

Tôi diễn giải lại những gì đối phương nói để kiểm tra rằng mình có hiểu đúng không

Tôi quan sát ngôn ngữ cơ thể của đối phương

Tôi để người kia nói xong mới trả lời

Tôi khuyến khích đối phương nói bằng cách gật đầu và ra dấu

Tôi không quan tâm đến quần áo, bề ngoài của đối phương

Tôi có nhìn vào mắt của người đối thoại

Tôi để ý đến cảm xúc bên trong và mức độ chân thật của dữ kiện đối phương cung cấp

Tôi khuyến khích mạch chuyện bằng cách nói: vâng, à, vậy ư, vân vân,...

Tôi tập trung vào những gì đối phương nói

Tôi ghi chú những điểm chính của cuộc đối thoại

Tôi tóm tắt lại những cái mình biết được từ cuộc đối thoại

Tôi "bắt chước" những ngôn ngữ cơ thể của người kia khi phù hợp để giúp họ cảm thấy thoải mái khi đối thoại

Tôi cân nhắc đến quan điểm của đối phương