Giảng viên
Võ Lâm Thùy Trang

Võ Lâm Thùy Trang

Chuyên Viên Đào Tạo

- Trưởng phòng nhân sự tại TTC ENERGY JSC (thành viên của TTC GROUP)
- Trợ lý Tổng giám đốc tại GIA LAI ELECTRICITY JSC 
- Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TPHCM - Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý Kinh Tế Công tại International  Christian University, Tokyo, Nhật Bản.

Khoá học của giảng viên