Võ Lâm Thùy Trang

Võ Lâm Thùy Trang

Giảng Viên Đào Tạo

- Trưởng Ban Nhân sự ngành Năng lượng của Tập đoàn Thành Thành Công 
- Tư vấn quản lý dự án về nhân sự cho các doanh nghiệp 
- Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TPHCM - Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp 
- Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tại International  Christian University, Tokyo, Nhật Bản.