Trương Văn Thuận

Trương Văn Thuận

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư Vấn

  • Có hơn 20 năm kinh nghiệm, hơn 15 năm làm quản lý nhân sự tại các công ty đến 1000 nhân sự như: 
  • Cty cổ phần Đại Đồng Tiến
  • Công ty TNHH MTV Việt Tiến & MINH VIỆT thuộc tập đoàn Masan
  • Chuỗi siêu thị thực phẩm cao cấp VG Food
  • Cty cổ phần Đại Thành Vinh và nhiều công ty khác