Trần Thị Bảo Nghi

Trần Thị Bảo Nghi

Giảng Viên Đào Tạo

Kinh nghiệm làm việc

 • Nguyên Giám Đốc Nhân Sự của Wahl Việt Nam 
 • Có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự 
 • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nước ngoài, cũng như thiết lập hệ thống nhân sự hiện đại cho doanh nghiệp.
 • Từng làm giám đốc khối nội chính của MC Group 
 • Trưởng phòng HCNS tại L’apothiquaire Artisan Beauté - Pháp 
 • Trưởng phòng HCNS tại Facility One Management Services 
 • Trưởng phòng Nhân sự  của TVM 

Trình độ học vấn 

 • HRBP Manager – Học Viện Link Power 
 • Thạc sĩ chuyên ngành HR Management, Talent Development – SIMI Thụy Sỹ
 • Giám đôc phát triển nhân sự - Trường đào tạo nhân sự BCC 
 • Mini MBA for Senior Manager – Học viện IFA Việt Nam
 • Chứng chỉ quản trị nhân sự quốc tế - Pace