ThS. Trần Việt Hà

ThS. Trần Việt Hà

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư Vấn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

  • Thạc sĩ Quản lý Nhân sự và Phát triển Nhân tài tại Viện SIMI Thụy Sĩ.
  • Là một trong hai Master Trainer duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận COKR-P (Certified OKR Practitioner Level 1 & 2) bởi OKR International - tổ chức được ICF và HRCI cấp chứng nhận độc quyền về OKR-BOK (OKR Body of Knowledge).
  • Hiện là Head of HR tại Hafele Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm, phụ trách phòng L&D, Nhân sự và Hành chính
  • Trưởng nhóm dự án triển khai OKRs tại Häfele Việt Nam và tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai OKRs cho các nước trong khu vực Đông Nam Á

Khoá học của giảng viên