Nguyễn V. Minh Tâm

Nguyễn V. Minh Tâm

Giảng Viên Đào Tạo

Kinh nghiệm làm việc

- CEO Tâm Trí Tín Training & Coaching

- Chuyên gia tâm lý hành vi

- Hơn 10 năm kinh nghiệm training inhouse cho các doanh nghiệp từ SME đến doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành nghề.

 

Các dự án nổi bật:

- Hơn 10 năm kinh nghiệm training inhouse cho các doanh nghiệp từ SME đến doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành nghề 

- Chương trình "Tôi là đại sứ truyền cảm hứng" - Chương trình thiết kế dành riêng cho đội ngũ Sales toàn quốc của PNJ

- Chương trình "Bringing values to live" - Chương trình thiết kế dành riêng cho đội ngũ Manulife

- Chương trình "Xây dựng văn hóa - Hoàn thiện tổ chức" - Chương trình thiết kế dành riêng cho đội ngũ Hoàng Đức Group

- Chương trình "Unstoppable transformation" - Chương trình thiết kế dành riêng cho đội ngũ Lorel Luxe

Các doanh nghiệp từ làm việc & hợp tác:

Khoá học của giảng viên