Đào Tạo

Lịch Đào Tạo Tháng 7 2020
Đào Tạo Lịch Đào Tạo Tháng 7 2020

Tổng hợp lịch khai giảng các khóa đào tạo của Link Power trong tháng 7

Lịch Đào Tạo Tháng 8 2020
Đào Tạo Lịch Đào Tạo Tháng 8 2020

Tổng hợp lịch khai giảng các khóa đào tạo của Link Power trong tháng 8/2020

Lịch Khai Giảng Tháng 9 Link Power
Đào Tạo Lịch Khai Giảng Tháng 9 Link Power

Thông tin các khóa học sẽ khai giảng trong tháng 9 tại Link Power. Bao gồm các khóa học về HRBP Manager, Leadership...

Lịch Khai Giảng Tháng 10 Link Power
Đào Tạo Lịch Khai Giảng Tháng 10 Link Power

Thông tin các khóa học sẽ khai giảng trong tháng 10 tại Link Power. Bao gồm các khóa học về HRBP Manager, Total Rewards, HR...

Lịch Khai Giảng Tháng 11 Link Power
Đào Tạo Lịch Khai Giảng Tháng 11 Link Power

Trong tháng 11/2020, Link Power khai giảng các nhiều khóa học với hàng loạt ưu đãi hỗ trợ cho học viên sau mùa dịch Covid-19

Khuyến Mãi Sốc Cuối Năm
Đào Tạo Khuyến Mãi Sốc Cuối Năm

Khuyến mãi cuối cùng trong năm 2020 của Link Power cho tất cả các khóa học