BẢN KHẢO SÁT CÂN BẰNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Tôi hiếm khi làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần

Tôi mang việc về nhà

Tôi kiểm tra email vào ngày nghỉ cuối tuần

Tôi có những giấc mơ về những vấn đề khó khăn công việc

Tôi đã gặp hầu hết những Bạn mình ở nơi làm

Tôi gọi về văn phòng khi đang đi nghỉ

Tôi có nhiều cái chung với người ở chỗ làm hơn là vợ và bạn bè mình.

Tôi đã bỏ lỡ hay hủy những việc tâm huyết riêng vì công việc trong 6 tháng qua

Tôi không bao giờ nghỉ trưa

Tôi hiếm khi đi làm về trễ

Tôi dành trọn thời gian hàng tuần cho gia đình, vợ con/bạn bè mỗi tuần

Khi bị bệnh tôi không lo lắng về công việc

Tôi có ít nhất hai niềm vui giải trí không liên quan gì đến công việc

Tôi luôn kiếm thời gian trong tuần để nghỉ ngơi thư giãn

Khi xem tivi, đọc sách hay nghe nhạc tôi không tập trung vào các khó khăn công việc

Tôi dùng trọn thời gian đi nghỉ của mình