BẢN KHẢO SÁT KỸ NĂNG HƯỚNG ĐẾN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Tôi bỏ công sức ra để thỏa mãn khách hàng.

Nếu trả lời điện thoại cho một đồng nghiệp tôi bảo người gọi gọi lại chứ không tự mình giải quyết câu hỏi.

Tôi thường có lời hứa không thể thực hiện.

Khi giải quyết khách hàng giận giữ tôi thường trả đũa.

Khi nói chuyện với khách hàng tôi thể hiện một phong cách chuyên nghiệp.

Công việc của tôi có thể nói là tạm hài lòng nếu không có những gián đoạn khách hàng gây ra.

Tôi hay để công việc đến phút cuối với giải quyết.

Tôi thích ngồi lê đôi mách về phòng ban khác.

Tôi luôn gọi lại cho khách hàng khi đã hứa.

Tôi thường chẳng bận tâm trả lời thư nội bộ.

Tôi đồng ý dịch vụ khách hàng là một việc tốt nhưng tôi thấy thực hiện thì thật khó.

Tôi hay đổ lỗi cho người khác khi hỏng việc

Tôi bình tĩnh và thân thiện khi giải quyết tình huống khó.

Tôi coi việc làm của mình trong công ty đơn thuần chỉ là cái phương tiện – một cách để trả tiền hóa đơn tháng.

Tôi thấy khó từ chối những yêu cầu của người khác.

Tôi đổ lỗi cho ban giám đốc

Tôi luôn giúp đỡ các thành viên trong nhóm khi thấy họ bù đầu vì công việc.

Tôi chỉ làm tối thiểu cần để thỏa mãn khách hàng.

Tôi thường không hoàn thành đúng thời hạn.

Tôi thường chỉ trích công ty tại nơi làm việc.

Tôi nhắc đến khách hàng của mình bằng tên.

Tôi làm tối thiểu cần để cho qua ngày.

Nếu gặp vấn đề với ai tôi sẽ kể cho người khác biết với hy vọng là người này sẽ kể cho người kia biết.

Không có ai công nhận nỗ lực của tôi.

Tôi cho người ở bộ phận khác biết nếu như công việc của tôi ảnh hưởng đến họ.

Tôi hy vọng được nghỉ ăn trưa theo ý mình

Tôi tham gia vào một số việc rồi sau đó rút lui.

Tôi cảm thấy cuộc sống tốt hơn so với cách đây 1 năm.

Tôi theo đuổi một vấn đề đến cùng.

Tôi tin mình không có ảnh hưởng để thay đổi việc gì.

Thậm chí nếu tôi có tin tưởng mạnh mẽ điều gì thì tôi cũng chẳng chấp nhận rủi ro mà làm.

Tôi làm những gì tôi nghĩ là đúng thậm chí nếu quản lý của tôi có nói khác đi chăng nữa.

Lúc họ vui tôi cho mọi người biết tôi không làm kịp thời hạn.

Tôi không quan tâm xem công ty tôi đang làm làm ăn thế nào.

Tôi hay nói cho quản lý của mình cái họ muốn nghe.

Tôi chỉ nói ra những thông tin có lợi cho mình hay phòng ban cua minh

Tôi công nhận các nỗ lực của đồng nghiệp ngoài công việc với với lời cảm ơn hay khen ngợi phù hợp.

Hàng ngày tôi đếm giờ chờ đến giờ về.

Tôi có những ý hay nhưng hiếm khi đề xuất.

Tôi không nghĩ mình nên làm tốt hơn mong đợi của khách hàng vì lần sau họ sẽ chỉ đòi hỏi nhiều thêm thôi.