KHUNG NĂNG LỰC LÀ GÌ? VAI TRÒ CỦA KHUNG NĂNG LỰC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

KHUNG NĂNG LỰC LÀ GÌ? VAI TRÒ CỦA KHUNG NĂNG LỰC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Total Rewards

Đo lường hiệu quả, hiệu suất làm việc của phòng ban, nhân viên là việc quan trọng trong mọi doanh nghiệp, tổ chức. Khung năng lực (Competency Framework) là một trong những hệ thống đo lường mạnh mẽ được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn. 

Khung năng lực là gì?

Khung năng lực hay Competency Framework là một hệ thống đo lường kết quả làm việc của một nhân sự trong một công việc hay vai trò trong bộ phận doanh nghiệp. Hệ thống đo lường dựa này dựa trên các hiểu biết công việc, kỹ năng thực hiện công việc và kết quả tạo được của công việc. Thông thường, một khung năng lực bao gồm các loại năng lực sau:

  • Năng lực cốt lõi: Năng lực cốt lõi thường đóng vai trò là nền tảng của khuôn khổ và áp dụng cho tất cả các vai trò và nhân viên.
  • Năng lực chuyên môn: Năng lực chuyên môn phản ánh trách nhiệm và nhiệm vụ của một vị trí, chức danh hoặc vai trò nhất định và các công cụ và khả năng cần thiết để hoàn thành chúng.
  • Năng lực lãnh đạo: Năng lực lãnh đạo là những đặc điểm chung và kỹ năng cứng có thể xác định một nhân viên có tiềm năng hướng dẫn, quản lý hoặc thúc đẩy người khác.

Bên cạnh 3 loại năng lực phổ biến còn có năng lực meta, bao gồm những năng lực ít liên quan đến vai trò hiện tại của một cá nhân nhưng có thể có ích trong tương lai, đặc biệt nếu họ muốn thăng tiến. Năng lực meta có thể giúp các năng lực khác phát triển.

Vai trò của khung năng lực đối với doanh nghiệp

Khi xây dựng khung năng lực, mỗi doanh nghiệp sẽ nhận lại những giá trị khác nhau bởi sự khác biệt trong từng cấp độ từ nhân viên đến cấp quản lý. Đây thường được mô tả là năng lực, kinh nghiệm và động lực khác nhau góp phần vào việc thực hiện tốt vị trí của họ trong cấu trúc doanh nghiệp.

Lợi ích của khung năng lực là thiết lập các phác thảo từ doanh nghiệp đến cá nhân theo các kỳ vọng về hiệu suất và hành vi. Là một phần của phương pháp tiếp cận nhân sự toàn diện, mọi doanh nghiệp nên xây dựng một bộ khung năng lực hoàn chỉnh. Vậy, khung năng lực có thể mang lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?

1. Công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tuyển dụng

Nếu công tác tuyển dụng thiếu một hệ thống khung năng lực, các đánh giá dễ mang tính chủ quan, cảm tính. Khung năng lực giúp cho việc đánh giá ứng viên được khách quan với độ chính xác cao, giúp doanh nghiệp lựa chọn được những ứng viên phù hợp. Từ đó giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng người phù hợp với các giá trị và mục tiêu tổ chức, giảm thiểu tỷ lệ tuyển dụng sai người.

Xây dựng khung năng lực là một phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp lựa chọn những kênh phù hợp để định vị thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding).

2. Liên kết các mục tiêu của cá nhân và tổ chức

Bằng cách có một phác thảo rõ ràng về những gì được mong đợi trong một doanh nghiệp, việc liên kết các mục tiêu của một cá nhân với định hướng của tổ chức trở nên dễ dàng hơn nhiều Khung năng lực có giá trị để tạo ra môi trường nơi mọi người đều làm việc trên cùng một mục tiêu chung.

Các yếu tố liên quan đến đánh giá, phản hồi và giao tiếp trở thành tiêu chuẩn trong toàn doanh nghiệp - cho phép quản lý cấp cao tạo ra một nền văn hóa chung và mức độ hiệu quả phù hợp. 

3. Mở thêm các kênh liên lạc

Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào cũng có những ranh giới giữa các vị trí nghề nghiệp. Tuy nhiên, khi hai hay nhiều cá nhân có thể đảm nhận các chuyên môn khác nhau, họ có thể chia sẻ năng lực giữa các vị trí công việc. Thông qua những kênh này, họ có thể làm việc hiệu quả hơn - phá bỏ các ranh giới tồn tại và ngăn thông tin quan trọng của doanh nghiệp bị lộ ra ngoài. 

Giao tiếp là một phần quan trọng của khung năng lực. Doanh nghiệp chỉ có thể phát triển nếu mọi người đều làm việc hướng tới cùng mục tiêu và kết quả của công ty.

4. Theo dõi công tác L&D của doanh nghiệp

Việc cung cấp các cơ hội học tập và phát triển (L&D) sẽ hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm cho nhân sự, nhưng làm thế nào để bạn biết nó đã mang lại điều gì tích cực cho công ty nói chung? Đây chính là giá trị của khung năng lực, hệ thống này giúp xác định rõ ràng các hoạt động học tập với các năng lực khác nhau mà hoạt động L&D hỗ trợ, tạo ra cơ hội để so sánh rõ ràng trước và sau.

Khung năng lực hỗ trợ công tác phân tích nhu cầu đào tạo (Training Needs Analysis) cho nhân viên. Khi phân tích được các khoảng cách năng lực liên quan đến hiệu suất, doanh nghiệp có thể lựa chọn những chương trình đào tạo phù hợp, hướng đến việc được những mục tiêu như kỳ vọng.

5. Phát hiện và “giữ chân” nhân tài

Khung năng lực giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp tuyển dụng, phát hiện và giữ chân những nhân viên viên giỏi. Khung năng lực thiết lập các cơ chế phát hiện nhân sự tiềm năng để phát triển nhân tài cho tổ chức. Xây dựng khung năng lực giúp cải thiện chất lượng doanh nghiệp bởi khả năng nâng cấp khả năng quản lý, cung cấp thông tin hữu ích cho các quyết định tuyển dụng, quản trị thành tích, review lương, đề bạt thăng chức,...

Bằng cách trở nên minh bạch hơn trong những vấn đề như mức lương, chức danh công việc và cấp bậc, toàn bộ quy trình tuyển dụng và phát triển trở nên dễ dàng hơn cho cả hai bên. Vai trò này cũng là kết quả của các vai trò trên, bao gồm việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt, tổ chức các chương trình đạo tào phù hợp, tạo ra động lực cho nhân viên trên lộ trình phát triển nghề nghiệp của mình. 

Một số giá trị khác của khung năng lực:

  • Giúp quản lý hiệu suất, xác định các hành vi đạt hiệu suất cao thông qua việc đo lường kết quả công việc của mỗi cá nhân qua từng giai đoạn, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các nền tảng đo lường thành tích phục vụ cho công tác khen thưởng (Performance Management)
  • Hỗ trợ mạnh mẽ kế hoạch kế thừa (Succession Plan), giúp xác định những người kế nhiệm tiềm năng ở bên ngoài lẫn bên trong tổ chức cho các vị trí quản lý trong công ty thông qua khung năng lực của từng vị trí
  • Hỗ trợ phát triển năng lực lãnh đạo, không chỉ cho CEO hay ban lãnh đạo công ty mà cho từng cá nhân trong tổ chức

>> Xem thêm: Tại sao doanh nghiệp nên xây dựng khung năng lực hoàn chỉnh?

Việc xây dựng hệ thống khung năng lực giúp nhà quản lý thiết lập các kỹ năng, thái độ và hành vi mà nhân viên cần có để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đồng thời giúp nhà quản lý phát triển các kỹ năng lãnh đạo của mình, từ đó, toàn bộ doanh nghiệp được phát triển.

Trong sự biến động không ngừng của tình hình kinh tế - xã hội, đây chính là thời điểm để doanh nghiệp xây dựng nên một hệ thống khung năng lực - Competency Framework hoàn chỉnh. KHÓA HỌC THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC của Link Power giúp học viên nắm rõ các phương pháp phân tích, đánh giá, xác định các loại năng lực để áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp, tìm hiểu thêm về khóa học TẠI ĐÂY.