Khóa Học ROJD và Manpower Planning

5.0
học viên đã tham gia
Lê Cảnh Phúc
Cập nhật lần cuối: 23/09/2021

Giới thiệu

Khóa học ROJD và Manpower Planning cung cấp cho học viên phương pháp mô tả công việc cho tất cả công việc ở tất cả ngành nghề khác nhau và phương pháp làm ra được bảng kế hoạch nguồn lực chi tiết đến từng vị trí.

Nội dung khóa học

 • Khóa Học ROJD và Manpower Planning

  I. Nội dung đào tạo

  Chuyên đề 1: ROJD

  • Tổng quan về phương pháp Mô tả công việc theo ROJD và giá trị đóng góp trong quản trị nhân sự.
  • Thành phần cấu trúc của 1 bảng Mô tả công việc theo ROJD.
  • Xây dựng được bảng MTCV theo ROJD hiệu quả.
  • Ứng dụng công cụ IPT để thiết kế và xác định level vị trí công việc.
  • Thực hành viết mô tả công việc 

  Chuyên đề 2: Manpower Planning

  • Tổng quan cấu trúc hệ thống Manpower Planning 
  • Xác định thông tin của từng biến số trong bảng Manpower Planning.
  • Phương pháp phân tích xác định số lượng vị trí thuộc đơn vị theo mục tiêu hoạt động của công ty.
  • Phương pháp xác định số lượng vị trí thuộc đơn vị theo cấu trúc hoạt động của Công ty.
  • Phương pháp xác định ngân sách tiền lương, chi phí nhân sự của năm.
  • Thực hành tính toán khối lượng công việc để xác định số lượng vị trí, số lượng nhân viên mỗi vị trí.

  II. Giá trị nhận được sau khóa học 

  • Có phương pháp Mô tả công việc cho tất cả công việc ở tất cả ngành nghề khác nhau.
  • Có phương pháp nhận diện, đánh giá, xác định được level của mỗi vị trí công việc & thẩm định giá trị công việc để xác định cấu trúc công việc phù hợp cho mỗi vị trí của phòng ban
  • Thực hành viết được MTCV theo ROJD theo vị trí của mình, được chỉnh sửa để áp dụng cho các vị trí khác tại doanh nghiệp của bạn
  • Nắm phương pháp và áp dụng làm ra được bảng kế hoạch nguồn lực chi tiết đến từng vị trí, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo.
  • Ngân sách đề để xác định chi phí tuyển dụng, chi phí đào tạo, chi phí nhân sự hằng năm.

  III. Đối tượng tham gia khóa học 

  • Trưởng Phòng Nhân Sự, Giám đốc Nhân sự
  • Các đối tác nhân sự HRBP, chuyên viên C&b, Tuyển dụng
  • Quản lý các phòng ban, đơn vị ( Supervisor, Manager,...)

  IV. Thời lượng chương trình

  2 Module - 4 buổi 

  V. Phương pháp đào tạo

  Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện tại. Với mục đích lớn nhất là tất cả các Học Viên sau khi kết thúc chương trình, các bạn sẽ có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH

  VI. Giảng Viên 

  Giảng viên - Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

  Kinh nghiệm 18 năm trong nghề nhân sự và hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, xây dựng hệ thống tại các Công ty, Tập Đoàn lớn.

  VII. Địa điểm tổ chức

  • Tổ chức đào tạo Online toàn quốc qua nền tảng Zoom 

  VIII. Quà Tặng Dành Riêng cho Học Viên Link Power.

  • Bài TEST NĂNG LỰC HRBP: https://docs.google.com/forms/d/1b_uub1uCfk9LpOU42VIRaFgi3X4uuPZBdEdQYOU2_Ss/viewform?edit_requested=true
  • Miễn phí tìm việc và đăng tin tuyển dụng HR: fb.com/groups/hrbpjob
Khóa Học ROJD và Manpower Planning
3,100,000 VND
5,000,000 VND
Tham gia ngay
Thông tin khuyến mãi

Ưu đãi áp dụng cho khách hàng thanh toán trước 10 ngày