KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)

50 học sinh
Giảng viên:
Cập nhật lần cuối: 06-06-2023
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)

Giới thiệu

Khóa học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA) giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của bước phân tích nhu cầu đào tạo trong hoạt động L&D của Doanh Nghiệp và có được phương pháp đánh giá, phân tích phù hợp nhất với "insight" của nhân viên và Doanh Nghiệp.

Nội dung khoá học

I. Nội dung đào tạo 

 • Tầm quan trọng của TNA
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo
 • Các bước phân tích Nhu cầu đào tạo
 • Một số phương pháp thực hiện TNA
 • 4 cấp độ TNA (TNA level)
 • Phân tích nhu cầu tổ chức (Organizational need analysis)
 • Phân tích đối tượng học viên (Target audience analysis)
 • Phân tích công việc và chủ đề (Task & Topic analysis)
 • Xây dựng đối tác vững mạnh với các phòng ban qua mô hình DISC

II. Đối tượng tham gia 

 • Chuyên viên đào tạo
 • Chuyên viên L&D
 • Chuyên viên/Nhân viên nhân sự đang muốn phát triển mảng L&D
 • Chuyên viên cao cấp L&D, L&D Supervisor
 • L&D supervisor trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí
 • L&D Manager

III. Thời lượng chương trình: 3 buổi 

IV. Phương pháp và hình thức đào tạo 

 • Hình thức : Online 
 • Phương pháp đào tạo ​​​​​​​

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện tại. Với mục đích lớn nhất là tất cả các Học Viên sau khi kết thúc chương trình, các bạn sẽ có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Trong đó được chia rõ ràng thành 3 phần:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống...thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được Đúc Kết, Cô Đọng của Giảng Viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẽ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

V. Giảng Viên 

Giảng viên - Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

 • Kinh nghiệm 18 năm trong nghề nhân sự và hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, xây dựng hệ thống tại các Công ty, Tập Đoàn lớn.
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các Tổ Chức, Doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực 
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp. 
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (Hi-pol)
Học phí ưu đãi: 2.500.000 đ
Học phí niêm yết: 4.000.000 đ

Đăng ký trước 10 ngày để nhận giá ưu đãi

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng Địa điểm
20-06-2023 Online

Khoá học cùng chủ đề