Trần Việt Hà

Trần Việt Hà

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư Vấn

  • Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương- chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
  • Gia nhập Häfele Việt Nam từ năm 2012 bà đã tham gia nhiều dự án quan trọng cho Häfele Việt nam và khu vực Đông Nam Á.
  • Bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhân sự, phụ trách phòng L&D, Nhân sự và Hành chính; đồng thời là Trưởng nhóm dự án triển khai OKRs tại Häfele Việt Nam.
  • Với sự thành công tại Việt Nam, bà tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai OKRs cho các nước trong khu vực Đông Nam Á nhằm khuyến khích, phát triển văn hóa, tư duy linh hoạt, đồng bộ với nguyên lý vận hành OKRs mà Ban giám đốc hướng đến, không chỉ góp phần thực thi chiến lược kinh doanh dài hạn mà còn tập trung phát triển, đổi mới con người, tài sản lớn nhất của doanh nghiệp.


Khoá học của giảng viên