KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ROJD & MANPOWER PLANNING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ROJD & MANPOWER PLANNING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY

Dự Án Đã Triển Khai

Sáng ngày 22/9, Link Power chính thức khai gảng khóa học ROJD & Manpowew Planning. Tham dự khóa học có anh chị quản lý các phòng ban, đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Thuận Hải Energy.

ROJD & Manpower Planning là khóa học nhằm cung cấp phương pháp viết bản mô tả công việc hướng đến kết quả và thực hiện lập kế hoạch nguồn nhân lực cho từng vị trí phòng ban trong doanh nghiệp.

Đây là khóa học dành cho các đối tượng Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Nhân sự, các đối tác nhân sự HRBP, chuyên viên C&B, Tuyển dụng, Quản lý các phòng ban, đơn vị ( Supervisor, Manager,...). Thời lượng hoàn thành khóa học là 2 Module - 4 buổi.

Một số hình ảnh khai giảng khóa học: