KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HRBP INHOUSE CHO NGÂN HÀNG SCB

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HRBP INHOUSE CHO NGÂN HÀNG SCB

Dự Án Đã Triển Khai

Sáng ngày 25/6, Link Power bắt đầu chương trình đào tạo đầu tiên tại Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn (SCB) với chương trình: Phương pháp triển khai và vận hành HRBP. 

 

Với sự tham gia đông đảo của các anh chị đang là HRM, HRD, HRBP. Chương trình  Phương pháp triển khai và vận hành HRBP  giúp các Doanh Nghiệp hiểu rõ vai trò và giá trị của HRBP trong Doanh Nghiệp. Hiểu rõ chức năng nhiệm của của bộ phận HRBP so với các bộ phận khác. Cung cấp, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giúp chuyển đổi và thay đổi tư duy của HR truyền thống sang HRBP. 

 

Một số hình ảnh hoạt động sôi nổi trong buổi học

Đào Tạo Inhouse SCB Ngày 1

Inhouse SCB Ngày 1

Inhouse SCB Ngày 1

Đây là một trong những chương trình đào tạo trọng tâm, trọng điểm của Link Power nhằm giúp các Doanh Nghiệp giải quyết các vấn đề gặp khó khăn trong việc triển khai vận hành mô hình HRBP; Không biết thiết kế, bố trí nhân sự một cách hiệu quả; Không biết cách xây dựng bộ đo KPIs cho HRBP; Không có tư duy của người làm HRBP

 

Tham khảo thêm một số chương trình đào tạo inhouse TẠI ĐÂY