BẾ GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HRBP INHOUSE CHO NGÂN HÀNG SCB

BẾ GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HRBP INHOUSE CHO NGÂN HÀNG SCB

Dự Án Đã Triển Khai
Sau 2 ngày đồng hành cùng ngân hàng SCB, Học viện Link Power đã kết thúc Chương trình: “Phương pháp triển khai và vận hành mô hình HRBP hiệu quả trong Doanh Nghiệp”
Sau chương trình, các anh chị HRM, đã hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc sở hữu năng lực HRBP trong việc đóng góp vào sự thành công của các kế hoạch chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
Trong chương trình, Link Power đã chuyển giao 7 nhóm năng lực cốt lõi của người làm HRBP và phương pháp triển khai vận hành mô hình đạt hiệu quả một cách tối đa trong doanh nghiệp
Một số hình ảnh kết thúc khóa học
Trao bằng HRBP
Trao bằng HRBP
Trao bằng HRBP
 
Ngoài ra, Link Power đang triển khai các dự án Talent Acquisition, Leadership,... cho các quản lý cấp trung, quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp. Tham khảo thêm các chương trình đào tạo inhouse vui lòng truy cập TẠI ĐÂY